COMBINUM Composite

De Composite module biedt u de  mogelijkheid onderdelen van een systeem of installatie individueel te configureren inclusief de onderlinge afhankelijkheden van de afzonderlijke delen. Hiermee kunt u ook offertes maken die uit meerdere configuraties bestaan.

De Composite module is onderdeel van COMBINUM CPQ (Configure, Price, Quote).

Configuratie van de onderdelen in een systeem

Bouw een hiërarchie van configuraties

Met deze module kunt u in een onbegrensd aantal niveaus, een onbegrensd aantal configuraties binnen configuraties maken.

Gangbare voorbeelden zijn:

  • Een lift waarvan elke stop of etage afzonderlijk kan worden geconfigureerd.
  • In secties gebouwde regelklep waarvan elke sectie afzonderlijk kan worden gedefinieerd.

In beide voorbeelden zijn sommige parameters specifiek voor het gehele systeem terwijl andere parameters per onderliggende configuratie van toepassing zijn. Echter, in sommige gevallen kan informatie van het hoofdsysteem worden doorgegeven en gebruikt in onderliggende configuraties.

Soms zijn relaties in een systeem complexer dan het simpelweg doorgeven van informatie. De configurator van COMBINUM kan deze relaties beheren in de ouder-kind, kind-ouder en kind-kind verhouding.

Kopieer en importeer kind-configuraties

U kunt enorm veel tijd besparen bij het configureren van een systeem door een bestaande kind-configuratie te kopiëren in het systeem en daarna te doorlopen.

Hier stopt het echter niet voor COMBINUM. U kunt zelfs kind-configuraties van andere systemen kopiëren. Als kind-configuraties vanuit een ander systeem zijn geïmporteerd controleert COMBINUM of er conflicten zijn in regels en lost deze automatisch op.